خدمات

file_upload

صادرات

راي رسيدن به رشد اقتصادي بالا، در کشورهاي در حال توسعه یکی از راهبرد ها صادرات است. گسترش صادرات موجب دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش تولید و دستیابی به رشد مستمر اقتصادی میگردد. بررسی روند حرکت اقتصاد جهانی نشاندهنده این است که سهم صادرات کالاهای صنعتی در جهان در حال افزایش میباشد. صادرات سود بسیار زیادی دارد و هیچ کدام از دغدغه‌ها و مشکلات واردات را ندارد؛ مثلا مالیات سنگینی به واردات تعلق می‌گیرد، در حالی که در صادرات چنین مالیاتی وجود ندارد.

file_download

واردات

امروزه تجارت به عنوان یکی از مهمتـرین عوامـل رشـد اقتـصادی کـشورها مـورد توجـه قـرار مـیگیـرد. واردات به کالاهایی که در کشور یا کشورهایی ساخته و یا فراهم شده و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد گردد گفته می‌شود.معمولاً چون تهیه پاره‌ای کالا برای برخی کشورها امکان‌پذیر نبوده و یا ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد، لذا آنان با استفاده از کالاهای وارداتی نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کنند.

computer

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات (IT) در اقتصاد امروز جهان جایگاه ویژهای داشته و همواره مورد توجه قدرت‏های برتر اقتصادی قرار دارد. اگرچه فناوری اطلاعات (IT) ازآن کشورهای توسعه یافته است اما در کشورهای درحال توسعه نیز قابل تحصیل است و نقش اساسی آن در رقابت‏ پذیری داخلی و خارجی غیرقابل انکار است. بسیاری از اقتصاد دانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم و اندازه بازار در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می‏کند.

۰۲۱۷۷۷۶۳۵۴۲

 info@rntparseh.com

فهرست